AKTUALIA

Rekolekcje wielkopostne… i nie tylko

W zeszłym miesiącu przeżywaliśmy w naszej wspólnocie doroczne rekolekcje. Nasz rekolekcjonista, o. Vladimír Kasan OSB, przeor benedyktyńskiej wspólnoty na Słowacji w Samporze, na nowo rozpalał naszą gorliwość opierając głoszone przez siebie słowo na perykopie z Ewangelii św. Jana o spotkaniu […]

Życzenia Świąteczne

W te ciepłe bliskością Dzieciątka Jezus święta – wraz z całą Wspólnotą – życzę wszystkim naszym krewnym, oblatom, gościom i przyjaciołom, wielkiej i głębokiej radości. Niech każdy z nas, gestem swoich rąk, najpierw przyjmie do siebie Jezusa, a następnie, tym samym […]

Wybór przeora

Wspólne zdjęcie z opatem Maksymilianem po wyborze przeora.   Z radością informujemy, że dnia 17.12.2022 roku, kapituła naszego klasztoru, pod przewodnictwem Opata Prezesa Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania o. Maksymiliana R. Nawary OSB, dokonała wyboru nowego przeora konwentualnego na okres ośmiu lat. […]

Zobacz wszystkie wiadomości

ZAKONODAWCA

Święty Benedykt

Święty Benedykt Wiadomości o życiu św. Benedykta (480-543) czerpiemy przede wszystkim z…

Klasztor w Biskupowie

1912-1987
Siostry Służebniczki NMP
od 1987
Benedyktyni
9
Liczba braci