Regułę w przekładzie Anny Świderkówny czyta Marcin Kobierski.