Goście

Wszystkich przychodzących do klasztoru gości należy przyjmować jak Chrystusa, gdyż On sam powie:
« Byłem gościem i przyjęliście mnie ».

Reguła św. Benedykta, 53

W naszym klasztorze można odbyć rekolekcje indywidualne lub grupowe (do 25 osób).
Osoby, które chciałyby skorzystać z takiej możliwości, prosimy o kontakt z naszym prefektem gości – o. Michałem.

  goscie@benedyktyni.org

  721 623 475  w godzinach: 7-12 i 15-17

Autor motywu: Anders Norén