W odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

„Modernizacja energetyczna budynków Domu Zakonnego Benedyktynów – Klasztoru Zwiastowania”.

W związku z inwestycją planowaną do współfinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,  w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” najkorzystniejszą ofertę złożył Oferent:

Domy Czystej Energii Sp. z o.o., ul. Kunickiego 10A/11, 54-616 Wrocław.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Z poważaniem

br. Damian Świderski
ekonom