Klasztor Benedyktynów

Biskupów

Nowy przełożony

Dnia 20 stycznia 2017 O. Jakub Kaliński OSB poprosił o zwolnienie z urzędu przeora z przyczyn osobistych.
Opat Prezes przyjął jego rezygnację i po konsultacji ze wspólnotą wyznaczył Br. Justyna K. Pałgana OSB na jego następcę na okres dwóch lat.

Prosimy o modlitwę za całą naszą wspólnotę.
Bracia z Biskupowa

Previous Post

© 2017 Klasztor Benedyktynów

Autor szablonu: Anders Norén

**//wyciałem nastepujaca linie z 2 wiersza:

© 2017 Klasztor Benedyktynów

//**