SŁUCHAJ
Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serca.
PRZESTRZEGAJ
Z pomocą Chrystusa przestrzegaj tej maleńkiej Reguły.
A OSIĄGNIESZ
A osiągniesz kiedyś szczyty cnoty i wiedzy.